Jul19

Mary Read in Gothenburg

Gatenhielmska huset, Stigbergstorget 7, Gothenburg

Välkommen till Mary Reads föreställning Dunsany Dreaming, i samarbete med studiefrämjandet och Gothenburg Fringe!

Föreställningen kommer, beroende på väder och publiktryck, att spelas antingen i Gatenhielmskas trädgård, eller inomhus.

För löpande info, se föreställningens facebook-event: https://www.facebook.com/events/319978635602461/